Samtalepartner Rune Brenna - Kognitiv terapeut mnfkt
Akutt terapeutisk lederstøtte med svært kort responstid:
 
Akutt Arbeidsrettet Kognitiv Terapi - AKT tilbys
 
  • ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser
 
  • operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand
 
  • når individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer
 
  • som hjelp i tverrfaglige konflikter og samarbeidsproblemer

  • nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre prognoser
 
  • individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer
 
  • under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper
 
  • ressurs- og utviklingssamtaler med enkeltledere eller grupper
 
  • når endringens vind blåser, og tiden er knapp til raske og kloke beslutninger

 
Rune Brenna
Kognitiv terapeut mnfkt

Unni Marie Bless
Kognitiv terapeut mnfktSamtalepartner Rune Brenna mnfkt
Statsminister Torps vei 1A - Hafslund Kunnskapspark
1722 Sarpsborg
Telefon: 48 28 20 84
Website Builder drives av  Vistaprint