Samtalepartner Rune Brenna - Kognitiv terapeut mnfkt
Akutt terapeutisk lederstøtte med svært kort responstid:
 
Akutt Arbeidsrettet Kognitiv Terapi - AKT tilbys
 
  • ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser
 
  • operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand
 
  • når individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer
 
  • som hjelp i tverrfaglige konflikter og samarbeidsproblemer

  • nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre prognoser
 
  • individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer
 
  • under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper
 
  • ressurs- og utviklingssamtaler med enkeltledere eller grupper
 
  • når endringens vind blåser, og tiden er knapp til raske og kloke beslutninger

 
Rune Brenna
Kognitiv terapeut mnfkt


Samtalepartner Rune Brenna mnfkt
Statsminister Torps vei 1A - Hafslund Kunnskapspark
1722 Sarpsborg
Telefon: 48 28 20 84
Website Builder drives av  Vistaprint