Samtalepartner Rune Brenna - Kognitiv terapeut mnfkt

Utbrenthet er en av vår tids største utfordringer og en lite drøftet epidemi på Norske arbeidsplasser. Fortsatt er utbrenthet et tabu og undertrykkes både av ledelse og medarbeideren selv. Legene fremstår med liten tid til pasienter med symptomer og spesialisthelsetjenesten må behandle følgeproblemer grunnet langvarig slitasje og høy totalbelastning for den som blir utbrent. Mange av de utbrente erfarer også tilbakefall da selve kjernen til tilstanden ikke blir fanget opp. Videre er konkurransesamfunnet, mediatrykket og den økede endringstakten i næringslivet en belastning i seg selv for de mest sårbare gruppene.

I løpet av to timer foreleser vi og drøfter sammen hva som faktisk kan forebygge og reparere. Det rimeligste er uansett forebygging.

Bedriftsinterne kurs:
 
Vi leverer bedriftsinterne kurs og seminarer etter ønske. Blant annet har vi ferdige kurspakker innen:
 
- Kommunikasjonspsykologi
- Corporate values - Fellesskapsverdier
- Konfronterende Intervju - KI
- Kognitiv veiledning
- Smertemestring og kognitiv veiledning
- Motiverende Intervju - MI
- Teamutvikling og Belbins teamroller
- Personlig merkevarebygging for ledere - PMB
- Praktisk og verdibasert ledelse
- Samtaleverktøy
- Etiske og moralske dilemmaer i ledelse
- Anerkjennende Intervju - AI
Samtalepartner Rune Brenna mnfkt
Statsminister Torps vei 1A -  Hafslund Kunnskapspark
1722 Sarpsborg
Telefon: 48 28 20 84
 
Website Builder drives av  Vistaprint