Samtalepartner Rune Brenna - Kognitiv terapeut mnfkt
Litt om å ha en profesjonell samtalepartner:
 
Hos oss er man ikke pasient, bruker eller klient. Hver enkelt er i våre øyne en veisøker. Individer og grupper som er i ferd med å ta en beslutning om å komme videre i livet, men kanskje ikke helt vet hvordan man skal ta de første nye skrittene mot ønsket livskvalitet. Av erfaring vet vi at dette gjelder både i arbeidslivet og i det private rom.
 
Som samtalepartnere, veiledere og terapeuter velger vi å fokusere på de ressursene individet har, og så reflektere over hvordan disse kan gis liv i beslutningsprosesser. Den det gjelder vet best er noe du ofte får høre hos oss; respekt for at du selv faktisk har intellektet, erfaringer, talenter, ferdigheter samt egen evne til å komme ut av en endringskrise eller fastkjørt situasjon. Vi har anerkjente verktøy for å raskt ta frem disse viktige faktorerene.
 
Som samtalepartner er vi først og fremst opptatt av å aktivt lytte til deg som enkeltindivid: - et levende, men for tiden frustrert menneske i en til tider vanskelig verden. Kun via aktiv lytting er det mulig å sammen reflektere, diskutere og organisere hvilke valgmuligheter individet har, samt sette seg inn i konsekvensene for de valg man kan ta for å komme videre. 
 
Vi er sterkt opptatt av ekte empati og forståelse for din situasjon, og det er avgjørende med en umiddelbar etablert tillit mellom deg som veisøker og din samtalepartner. Hvis ikke denne tilliten er tilstede for deg som veisøker, skal du avslutte samarbeidet.
 
For å være en profesjonell samtalepartner, er det en forutsetning at samtalepartneren selv har arbeidet mange år i det private og offentlig næringsliv som leder og rådgiver. I tillegg er det en forutsetning at samtalepartneren selv har opplevet og kommet styrket ut av alvorlige livshendelser. Dette i tillegg til bred teoretisk kompetanseplattform. Personlige erfaringer i livet og mellommenneskelige ferdigheter er det viktigste for å virkelig forstå deg som veisøker.
 
Samtaleformen hos oss:
 
Som samtalepartnere har vi en rekke anerkjente samtalevertøy med oss inn i samtalerommet. Hovedvekten er fra Kognitiv Terapi KT, LøsningsFokusert Tilnærming LØFT, Motiverende Intervju MI og Anerkjennende Intervju AI.
 
Hvilke verktøy som tas frem kan veksle mellom timene, og noen ganger også i løpet av timen. Dette i klar respekt for deg som veisøker, da samtalepartneren av erfaring velger det mest hensiktsmessige for prosjektet. Velger derimot du og samtalepartneren en bestemt metode/retning vil selvfølgelig denne holdes.
 
Samtalene har alltid en agenda og en semistrukturert oppbygging, alt avhengig av hvilke mål du setter etter hver time. Å være veisøker hos oss fordrer at du viser vilje til endring, og selv arbeider med de observasjonsoppgaver som man bli enige om er de mest hensiktsmessige for din vei mot ønsket livskvalitet.
 
Vi søker alltid etter den gode samtalen og målstyrer for varige resultater. 
 
 
Samtalepartner Rune Brenna mnfkt
Statsminister Torps vei 1A -  Hafslund Kunnskapspark
1722 Sarpsborg
Telefon: 48 28 20 84Website Builder drives av  Vistaprint