Samtalepartner Rune Brenna - Kognitiv terapeut mnfkt


De fleste av oss opplever større personlige og organisatoriske endringer en eller flere ganger i løpet av et yrkesaktivt liv. For noen oppleves slike endringer som uventede, altoverskyggende og direkte hemmende for nyorientering og personlig vekst. Vi kan under slike endringskriser bidra til refleksjon, drøfting og bevisstgjøring samt kartlegging av handlingskompetanse for å komme videre.
 
Faglig kompetanse og virksomhetsområder:
 
Samtalepartner Rune Brenna 2014
 • Kognitiv terapi og kognitiv veiledning for ledere under personlige eller organisatoriske endringskriser
 
 • Spesialisert Funksjonsvurdering, tiltak og ressurskartlegging for virksomheter tilknyttet IA

 • Samtaletrening og utvikling av samtalekompetanse
 • Akutt lederstøtte ved jobbskifte eller oppsigelse
 • Gjennomføring av NAV tiltak og AMO kurs
 • Lederutvikling og mentoring under endring og omstilling
 • Ressursutvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • Kognitiv terapi og kognitiv veiledning for private
 • Rekruttering og prekvalifisering av ledertalenter
 • Utvikling av medarbeiderskap og ansvarsgrupper
 • Gruppedynamikk og samhandlingsprosjekter
 • Kurs- og seminarutvikling innen HR og ledelse
 
 
Samtalepartner Rune Brenna mnfkt
Statsminister Torps vei 1A -  Hafslund Kunnskapspark
1722 Sarpsborg
Telefon: 48 28 20 84
 
 
Website Builder drives av Vistaprint